Belastingrecht

Ook in het belastingrecht sta ik mijn mannetje, met name wat het winstbegrip betreft. Gedurende mijn tijd bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad heb ik jarenlang conclusies voorbereid voor de Advocaat-Generaal van de Belastingkamer, met name op het gebied van het winstbegrip, maar ook op het gebied van veel internationale constructies. En daar zat heel veel fiscaal verdragsrecht bij.