Kopen zonder financieringsvoorbehoud

Kopen zonder financieringsvoorbehoud

Op dit moment is het tengevolge van de stijgende onroerend goed prijzen weer populair om onroerend goed te kopen tegen de vraagprijs of hoger, en bovendien zonder financieringsclausule.

Ik heb eens een professionele handelaar in onroerend goed in rechte bijgestaan toen de koper niet betaalde, omdat, naar later bleek, de bank stelde datsprake zou zijn van een ABC constructie, waarvan de koper stelde er niet van op de hoogte te zijn geweest, omdat hij niet wist dat er een enorm verschil zat tussen de koopprijs die verkoper voor de woning heeft voldaan en de prijs die partijen zijn overeengekomen. Volgens de verkoper wist de koper dat echter wel, en was die prijsverhoging gebaseerd op verbouwingskosten. En bovendien kon de koper niet bewijzen dat de constructie op enigerlei wijze in strijd met de wet was.

Na ontbinding van de overeenkomst vorderde verkoper (onder meer) de ontbindingsboete van 10% van de verkoopprijs op grond van wanprestatie. De koper riep de bank in vrijwaring op. Hoewel de koper verloor, kon hij zijn tengevolge van een eiswijziging en de wettelijke rente inmiddels aanzienlijke schade in appel gelukkig afwentelen op de bank. Feit blijft echter dat kopen zonder financieringsclausule erg gevaarlijk is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *