Expertises

VLC Advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en staat als zodanig ook geregistreerd. Dit betekent dat ten minste 10 opleidingspunten voor het betreffende rechtsgebied wordt behaald.

- VLC Advocatuur is een eenmanszaak;

- VLC Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;

- VLC Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen;

- De waarnemer voor VLC Advocatuur is mr P. Geervliet, kantoorhoudend te (1017 EK) Amsterdam, aan de Keizersgracht 520  H

Vraag vrijblijvend advies